from:

VERKLARING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

OORD

Of u nu klant, belangstellende, sollicitant of bezoeker van onze website bent: wij (hierna te noemen: “KLÖBER”, “Klöber GmbH”, “wij”) nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Maar wat betekent dit concreet?

Hieronder geven wij u een indruk van welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en in welke vorm wij deze verwerken. Verder ontvangt u een overzicht van de u toekomende rechten volgens de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Daarnaast noemen wij u uw contactpersonen, voor het geval u nog vragen hebt.

 

1.1.1 WIE ZIJN WIJ?

Al meer dan 80 jaar concentreert de in Owingen aan het Bodenmeer gevestigde firma Klöber GmbH zich op haar kernactiviteit en ontwerpt, ontwikkelt en maakt innovatief kantoorzitmeubilair. Met hightech en ambachtelijkheid op het hoogste niveau ontstaan bij Klöber zitoplossingen die qua vormgeving, kwaliteit, ergonomie en functionaliteit een sterke indruk maken.

Als verantwoordelijke als bedoeld in de geldende gegevensbeschermingswetten nemen wij, de firma

Klöber GmbH

Hauptstraße 1

D-88696 Owingen

E-mail: info@kloeber.com

Telefoon: +49 (0) 75 51 - 838-0

Fax: +49 (0) 75 51 - 838-142

alle volgens de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming nodige maatregelen om te garanderen dat uw persoonsgegevens worden beschermd.

 

Bij alle vragen m.b.t. de gegevensverwerking in ons bedrijf en het doen gelden van uw rechten kunt u ook gratis contact opnemen met onze beveiligingsdeskundige.

KLÖBER Beveiligingsdeskundige:

2B Advice GmbH 

Contactpersoon: De heer Clemens Dorner

Joseph-Schumpeter-Allee 25

D-53227 Bonn

Tel.: +49 (228) 926165 120

kloeber@2b-advice.com

 

1.2 REIKWIJDTE VAN DE PRIVACYVERKLARING

Onder de verwerking van persoonsgegevens verstaat de wetgever activiteiten als het verzamelen, vastleggen, de organisatie, het ordenen, de opslag, aanpassing of wijziging, het uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, de vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

In deze privacyverklaring gaat het om de persoonsgegevens van klanten, belangstellenden, sollicitanten of bezoekers.

Deze privacyverklaring geldt zowel voor onze website www.kloeber.com/nl-nl/ als voor de website www.kloeber-klimastuhl.com/nl/.

 

1.3 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op het moment dat u met ons in contact treedt, bijv. als belangstellende of als klant. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich voor onze producten interesseert, zich aanmeldt voor onze online diensten, via onze communicatiekanalen contact met ons opneemt, of wanneer u in het kader van bestaande zakelijke relaties gebruik maakt van onze producten of diensten.

Bij ons worden de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt:

• Informatie over persoonlijke identificatie

    o  bijv. voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer

• Ordergegevens

    o  bijv. klantnummer, ordernummer, factuurgegevens

• Bedrijfsgerelateerde gegevens

    o  bijv. firmanaam, afdeling, functie

• Gegevens over uw online gedrag

    o  bijv. IP-adressen, gebruikersnaam, gegevens over uw bezoeken op onze website, in de klantenportalen of in de app, uitgevoerde acties op onze websites en in de klantenportalen, de plaats van toegang

• Informatie over uw interesses en wensen die u ons meedeelt

    o  bijv. via ons contactformulier of andere communicatiekanalen

• Informatie over uw loopbaan

    o  bijv. beroepsopleiding, werkgevers tot nu toe, overige kwalificaties,

alsook relevante andere, vergelijkbare informatie.

 

1.3.1 GEVOELIGE GEGEVENS

Gevoelige gegevens, d.w.z. bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bijv. informatie over gezondheid, politieke meningen, kerkelijke gezindte, lidmaatschap van een vakvereniging, worden langs deze weg niet verzameld.

 

1.3.2 PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Persoonsgegevens van kinderen of minderjarigen worden slechts verzameld als zij zich aanmelden in de carrièreportal of gebruik maken van onze communicatiekanalen. 

 

1.3.3 GEBRUIK VAN COOKIES

1.3.3.1 WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn bestanden die door onze website of door de klantportals op uw computer worden opgeslagen, terwijl u de desbetreffende website of portal bezoekt. Deze bestanden slaan informatie op die uw gebruik van de betreffende pagina(’s) efficiënter maken.

Wij gebruiken als webanalyseservice Google-Analytics resp. Google Universal Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, om het gebruiksgedrag op de website en in de klantportals te analyseren. Voor deze analyse wordt de door de cookie gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief het ingekorte IP-adres van de gebruiker) naar onze servers verzonden en opgeslagen voor gebruiksanalysedoeleinden. Wij gebruiken de gebruiksanalyse om de eigen websites, de klantportals, de klantbenadering en overige promotieactiviteiten te optimaliseren, alsook voor marktonderzoeksdoeleinden. Het IP-adres van de gebruiker wordt bij deze procedure onmiddellijk verkort, zodat identificatie van de gebruiker via het IP-adres niet meer mogelijk is. 
In het geval van Google Universal Analytics vindt een IP-anonimisering plaats. Wij wijzen u er verder op dat op deze website Google Analytics met de code “anonymizeIp” is uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-Masking) te waarborgen.
Via Google Universal Analytics wijzen wij de gebruiker bij de toegang tot het persoonlijke gedeelte een gebruikers-ID toe. Als dezelfde gebruiker met verschillende eindapparaten toegang krijgt tot het persoonlijke gedeelte, dan kan deze gebruikers-ID door ons aan Google Universal Analytics worden verstrekt en worden de gebruikersprofielen op de diverse eindapparaten door het aanmaken van een extra client-ID met elkaar verbonden. Op deze manier zijn wij in staat een apparaatoverkoepelende tracering uit te voeren. Daarnaast zou het profiel van de gebruiker kunnen worden aangevuld met nog andere gegevens die niet in verband staan met het bezoek aan de website.
Hierbij wordt erop gewezen dat volgens de informatie van Google Inc. alle Google Analytics accounts moeten worden omgezet naar Google Universal Analytics.
Wij maken op onze website gebruik van Google-lettertypen. Het gebruik van Google-lettertypen vindt plaats zonder authenticatie en er worden geen cookies naar de Google Fonts API verzonden. Mocht u een account bij Google hebben, dan worden tijdens het gebruik van Google-lettertypen geen van uw Google-accountgegevens aan Google doorgegeven. Google legt uitsluitend het gebruik van CSS en van de gebruikte lettertypen vast en slaat deze gegevens veilig op. Meer over deze en nog meer vragen vindt u op developers.google.com/fonts/faq.


Deze website gebruikt voor een uniforme weergave van lettertypen zogeheten web-lettertypen, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde web-lettertypen in de browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Hierdoor wordt Google op de hoogte gebracht van het feit dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt ten behoeve van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG (EU-basisverordening gegevensbescherming).
Als uw browser web-lettertypen niet ondersteunt, wordt er gebruik gemaakt van een standaard lettertype op uw computer.

Meer informatie over Google web-lettertypen is te vinden op developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens van Google: policies.google.com/privacy

Wij maken nog steeds gebruik van het social share tool addtoany.com. Dit hulpmiddel is automatisch in Google Analytics geïntegreerd en wordt verder nog gekoppeld aan andere analysesoftware. Bij het gebruik van Google Analytics resp. Google Universal Analytics verzamelt Addtoany automatisch statistieken. AddToAny is gekoppeld aan zogeheten linkverkorters en gebruikersgedefinieerde URLs en parameters (inclusief Google Analytics-parameters). AddToAny slaat geen persoonsgegevens op. Meer informatie over het gebruik en de functionaliteit van AddToAny kunt u bekijken op www.addtoany.com/buttons/faq/.

 

Als via onze website een aanvraag voor een afspraak wordt ingediend, dan zijn wij contractueel verplicht de betreffende informatie samen met uw contactgegevens aan de desbetreffende dealer door te sturen.

 

Elke gebruiker die niet akkoord gaat met de opslag en verwerking van zijn geanonimiseerde gebruikersgegevens m.b.t. zijn bezoek op onze website, kan te allen tijde bezwaar maken tegen deze opslag en dit gebruik. Een geanonimiseerd gebruik van de klantportals is niet mogelijk.

Om u op onze actuele producten en nieuwe ontwikkelingen, geplande activiteiten en diensten te attenderen, plaatsen wij Google AdWords advertenties en gebruiken we in het kader hiervan ook het Google conversie-tracking voor onze marketingactiviteiten. Deze advertenties worden weergegeven na zoekopdrachten op websites van het reclamenetwerk van Google. Wij kunnen onze advertenties combineren met bepaalde zoektermen. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt, kunnen wij en Google herkennen dat u als gebruiker op een van onze bij Google geplaatste advertenties hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd. Hieruit worden bezoekersstatistieken opgesteld om de effectiviteit van de reclamemaatregelen te beoordelen.

Daarnaast gebruiken wij AdWords remarketing-lijsten voor zoekadvertenties. Hiermee kunnen wij zoekadvertentiecampagnes aanpassen voor gebruikers die onze website al eerder hebben bezocht. Dankzij deze diensten kunnen wij onze advertenties met bepaalde zoektermen combineren of voor eerdere bezoekers advertenties plaatsen waarin bijv. reclame wordt gemaakt voor diensten die de bezoekers op onze website hebben bekeken.

Voor op belangstelling gebaseerde aanbiedingen is een analyse van het online gebruikersgedrag noodzakelijk. Voor het maken van een dergelijke analyse maakt Google gebruik van cookies. Bij het klikken op een advertentie of bij een bezoek aan onze website wordt op de computer van de gebruiker door Google een cookie geplaatst. Deze informatie wordt gebruikt om de bezoeker bij een latere zoekopdracht binnen het reclamenetwerk van Google gericht te kunnen aanspreken.

Wij maken op onze website gebruik van de component “Google Maps” voor de functie “Dealer zoeken” van KLÖBER. Bij elke afzonderlijke oproep van “Google Maps” wordt door Google een cookie geplaatst om bij de advertentie op deze webpagina de gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken. Deze cookie wordt doorgaans niet door het sluiten van de browser verwijderd, maar verloopt na een bepaalde tijd. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, kunt u de service van “Google Maps” deactiveren. Hiervoor moet u de Java Script functie in uw browser deactiveren. Wij wijzen u er echter op dat u “Google Maps” in dat geval niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

Wij maken op onze website geen gebruik van plug-ins voor de verbinding met de sociale netwerken. De functie ‘Delen’ integreert de share-knop van de sociale netwerken op onze website slechts als grafische weergave, die een link naar het desbetreffende sociale netwerk bevat. De sociale media knop brengt een rechtstreeks contact tussen sociaal netwerk en onze bezoeker pas tot stand wanneer de bezoeker actief op de share-knop klikt. Door op het symbool te klikken, wordt u doorgestuurd naar de diensten van het desbetreffende netwerk. Er wordt dus bij het laden van de Klöber-website geen enkele informatie over de sociale media platforms doorgegeven. Pas wanneer de gebruiker expliciet op de link klikt, wordt in een pop-up de eigenlijke sociale media-website geopend. Wij linken op onze website naar de volgende sociale netwerken en diensten: 

Facebook, Xing, LinkedIn, Google+, Twitter, Pinterest en e-mail

Wij maken fanpagina’s binnen diverse sociale netwerken en platforms met het doel te communiceren met de daar actieve klanten, belangstellenden en gebruikers en hen daar te informeren over onze diensten.

Wij wijzen erop dat daarbij uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt, zodat er voor u sprake kan zijn van risico’s (bijvoorbeeld bij de handhaving van uw rechten volgens Europees / Duits recht). Houd er a.u.b. rekening mee dat sommige VS-leveranciers het Privacy Shield certificaat voeren en zich op grond daarvan hebben verplicht de gegevensbeschermingsnormen van de EU in acht te nemen.

De gegevens van de gebruikers worden doorgaans verwerkt voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijv. uit het gebruiksgedrag en hieruit voortvloeiende interesses van de gebruikers gebruiksprofielen worden opgesteld. Deze gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt voor het binnen en buiten de platforms plaatsen van bijv. reclameadvertenties die vermoedelijk aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden doorgaans op de computers van de gebruikers cookies opgeslagen, die het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers registreren. Verder kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten worden opgeslagen (met name als de gebruikers leden van de desbetreffende platforms zijn en hier hebben ingelogd).

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers geschiedt op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een effectieve informatieverstrekking aan de gebruikers en communicatie met de gebruikers volgens art. 6 lid 1 sub f) AVG. Als de gebruikers van de desbetreffende aanbieders worden verzocht om in te stemmen met de gegevensverwerking (d.w.z. zich akkoord te verklaren met bijv. het aanvinken van een selectievakje of het bevestigen van een knop), is de wettelijke basis van de verwerking art. 6 lid 1 sub a), art. 7 AVG.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw mogelijkheden om hiertegen bezwaar te maken zijn te vinden via de hieronder vermelde links van de desbetreffende aanbieder. Het aanspraak maken op informatie- en overige rechten door de betrokkenen is eveneens mogelijk jegens de aanbieders, omdat slechts deze rechtstreeks toegang tot de gegevens van de gebruikers hebben en beschikken over de betreffende informatie. Uiteraard staan wij voor de beantwoording van uw vragen graag tot uw beschikking en ondersteunen u als u hulp nodig hebt. 

 

Aanbieder: 

Google/YouTube 

Op onze website gebruiken wij video’s van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, een onderneming van de firma Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Wij maken gebruik van de door YouTube beschikbaar gestelde optie “– uitgebreide gegevensbeschermingsmodus –". Zodra u een website bezoekt die beschikt over een ingevoegde video, wordt er een verbinding met YouTube servers tot stand gebracht en wordt de desbetreffende inhoud weergegeven door verzending naar uw browser. Volgens de informatie van YouTube worden er in de “– uitgebreide gegevensbeschermingsmodus –” uitsluitend gegevens aan de YouTube server verzonden wanneer u de video bekijkt. Als u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie gekoppeld aan uw lidmaatschapsaccount bij YouTube. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw account alvorens onze website te bezoeken.

Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube wordt door Google via onderstaande link beschikbaar gesteld: www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ 

U vindt in dit overzicht ook een handleiding over het onderwerp gegevensbescherming bij de diverse Google diensten.

Opt-out: adssettings.google.com/authenticated

Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant

 

Facebook 

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland 

Verklaring bescherming persoonsgegevens: www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out: www.facebook.com/settings en www.youronlinechoices.com

Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant

 

Xing 

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland

Verklaring bescherming persoonsgegevens / Opt-out: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

1.4 WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS – EN OP WELKE WETTELIJKE BASIS?

1.4.1 NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Wij verwerken uw gegevens om onze contracten te kunnen nakomen. Dat geldt ook voor gegevens die u in het kader van precontractuele correspondentie aan ons verstrekt. De concrete doeleinden van de gegevensverwerking hangen af van het desbetreffende product en het ingediende verzoek en kunnen ook worden gebruikt om uw behoefte te analyseren en te controleren welke producten en diensten voor u in aanmerking komen.

 

1.4.1.1 UITVOERING VAN DE CONTRACTUELE RELATIE

Voor de uitvoering van de contractuele relatie hebben wij uw naam, uw adres, uw telefoonnummer resp. uw e-mailadres nodig, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

 

1.4.1.2 AANBOD VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

Wij hebben uw persoonsgegevens eveneens nodig om te kunnen controleren of en zo ja welke producten en diensten wij u kunnen en mogen aanbieden.

Details over de desbetreffende doeleinden van de gegevensverwerking zijn te vinden in de contractdocumenten en in onze algemene voorwaarden.

 

1.4.1.3 UITVOERING VAN DE SOLLICITATIEPROCEDURE

Wij verwerken de gegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie hebt toegezonden, om te controleren of u qua beroepskwalificaties geschikt bent voor de aangeboden vacature. Wij gebruiken uw informatie slechts voor de sollicitatieprocedure en bewaren deze bij de sluiting van een overeenkomst in uw personeelsdossier. Mocht er geen overeenkomst worden gesloten, dan worden uw gegevens verwijderd resp. vernietigd. Wij zullen uw sollicitatiegegevens voor geen andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure.

 

1.4.2 NA AFWEGING VAN DE BELANGEN: WIJ VERBETEREN ONZE DIENSTEN EN BIEDEN U PASSENDE PRODUCTEN AAN

1.4.2.1 TER VERSTERKING EN VERBETERING VAN DE KLANTRELATIE

In het kader van ons streven onze relatie met u voortdurend te verbeteren, verzoeken wij u af en toe deel te nemen aan onze klantenenquêtes. De resultaten van de enquêtes dienen ervoor onze producten en diensten nog beter af te stemmen op uw behoeften.

 

1.4.2.2 GEGEVENSVERWERKING EN -ANALYSE VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Uw speciale wensen zijn belangrijk voor ons, en wij proberen u informatie te geven over producten en diensten die precies bij u passen. Hiervoor maken wij gebruik van de inzichten uit onze gezamenlijke zakelijke relatie en uit marktonderzoek. Een belangrijke doelstelling is daarbij de aanpassing van de door ons voorgestelde producten aan uw behoeften. In dit verband garanderen wij dat wij de gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Belangrijk: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Wat analyseren en verwerken wij concreet?

·         Resultaten van onze marketingacties om de efficiëntie en relevantie van onze campagnes te meten;

·         Informatie uit uw bezoeken aan onze website;

·         Wij analyseren de mogelijke behoefte aan onze producten en diensten.

 

1.4.2.3 NIEUWSBRIEF

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Voor de verzending hebben wij alleen maar uw e-mailadres nodig, alle overige gegevens worden verstrekt op basis van vrijwilligheid. Pas na het doorlopen van een ‘double opt-in’-procedure krijgt u onze nieuwsbrief toegestuurd. U hebt op elk moment het recht uw akkoordverklaring te bekijken of de nieuwsbrief op te zeggen. De desbetreffende links staan in elke begeleidende brief bij onze nieuwsbrief. In geval van opzegging van onze nieuwsbrief zullen wij uw contactgegevens onmiddellijk verwijderen uit onze mailinglijst voor de nieuwsbrief. 

Aan de rechtsgeldigheid van een elektronische toestemming, zoals deze wordt toegepast voor de aanmelding voor de nieuwsbrief, stelt de wetgever bepaalde eisen. Hiertoe behoort ook het registreren van uw akkoordverklaring. Wij protocolleren daarom datum en tijdstip van de toestemming, de tekst van de akkoordverklaring, of het keuzevakje is aangevinkt, uw e-mailadres en alle andere vrijwillig verstrekte gegevens. Wij protocolleren eveneens datum en tijdstip van het klikken op de bevestigingslink alsook op de link in de bevestigingsmail. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

1.4.2.4 MAATREGELEN DIE DIENEN VOOR UW VEILIGHEID

Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder andere in de volgende gevallen:

·         Om u resp. uw bedrijf te beschermen tegen bedrieglijke activiteiten, analyseren wij uw gegevens. Dit kan bijv. voorkomen als u het slachtoffer van identiteitsdiefstal bent geworden of als onbevoegden zich op andere wijze toegang hebben verschaft tot uw gebruikersaccount;

·         Om de betrouwbaarheid van onze webtoepassingen te verbeteren, werkt onze IT-support nauw met u samen in geval van technische problemen. In dit verband analyseren wij ook registraties van de toegang tot pagina’s, uitgevoerde acties etc.;

·         Om de IT-veiligheid te kunnen garanderen;

·         Om in geval van eventuele rechtsgeschillen feiten te kunnen verzamelen en aantonen.

 

1.4.3 OP GROND VAN UW TOESTEMMING

Indien u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meerdere concrete doeleinden, is de verwerking van uw gegevens door ons toegestaan. U kunt deze toestemming met het oog op de toekomst te allen tijde herroepen zonder dat hieraan voor u kosten verbonden zijn die het basistarief te boven gaan (kosten van uw internetaansluiting). De rechtmatigheid van het gebruik van gegevens tot aan het moment van intrekking van de toestemming wordt hierdoor niet aangetast.

 

1.4.4 OP GROND VAN WETTELIJKE BEPALINGEN OF IN HET ALGEMENE BELANG

Als bedrijf zijn wij onderworpen aan de meest uiteenlopende wettelijke voorschriften (bijv. op grond van de belastingwetgeving). Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, verwerken wij in de noodzakelijke omvang uw persoonsgegevens.

 

1.5 AAN WIE WIJ GEGEVENS DOORGEVEN EN WAAROM

1.5.1 GEGEVENSGEBRUIK BINNEN SEDUS/KLÖBER

Binnen SEDUS/KLÖBER krijgen alleen afdelingen toegang tot uw persoonsgegevens die deze nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen, of om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen.

 

1.5.2 GEGEVENSGEBRUIK BUITEN SEDUS/KLÖBER

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en geven informatie over u alleen door als dit wettelijk is voorgeschreven, als u daarmee hebt ingestemd, of voor de nakoming van contractuele verplichtingen.

Bij de volgende instanties komt een wettelijke verplichting tot terbeschikkingstelling van uw persoonsgegevens aan derden bijvoorbeeld in aanmerking:

- Openbare of toezichthoudende instanties, bijv. belastingdienst, douaneautoriteiten;

- Justitiële autoriteiten en wetshandhavingsinstanties, bijv. politie, rechtbanken, Openbaar Ministerie;

- Advocaten of notarissen, bijv. in rechtsgeschillen;

- Accountants.

Om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen, werken wij samen met andere bedrijven. Hiertoe behoren:

- Transportdienstverleners en expeditiebedrijven;

- Organisatoren en opleidingsdienstverleners, wanneer u zich via ons hebt aangemeld voor bepaalde beurzen of evenementen;

- Banken en financiële dienstverleners voor de afwikkeling van alle financiële aangelegenheden.

 

Eigen dienstverleners

In het belang van een efficiënte bedrijfsvoering maken wij gebruik van de diensten van externe dienstverleners (bijv. IT-dienstverleners, print- en telecommunicatiedienstverleners, incasso-, advies- of verkoopbedrijven) die persoonsgegevens van u kunnen ontvangen t.b.v. de uitvoering van de beschreven doeleinden.

Belangrijk: Wij passen zorgvuldig op uw persoonsgegevens!

Om ervoor te zorgen dat bij de dienstverleners dezelfde normen op het gebied van de gegevensbescherming als in ons bedrijf in acht worden genomen, hebben wij overeenkomstige contracten afgesloten voor de orderverwerking. Deze contracten regelen o.a.:

- dat derden slechts toegang krijgen tot gegevens die ze nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken; 

- dat de toegang tot uw gegevens bij de dienstverleners slechts is voorbehouden aan medewerkers die zich uitdrukkelijk hebben verplicht tot het naleven van de voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming;

- dat bij de dienstverleners technische en organisatorische maatregelen in acht worden genomen die de gegevensbeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens garanderen;

- wat er met de gegevens gebeurt zodra de zakelijke relatie tussen de dienstverlener en ons is beëindigd.

Bij dienstverleners die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), treffen nemen wij speciale veiligheidsvoorzieningen (bijv. door gebruik van bijzondere contractclausules) om te garanderen dat de gegevens even zorgvuldig worden behandeld als in de EER. Wij controleren al onze dienstverleners regelmatig op de naleving van onze richtlijnen.

Heel belangrijk: In geen geval verkopen wij uw persoonsgegevens aan derden!

 

1.5.3 GEGEVENSGEBRUIK BINNEN HET SEDUS/KLÖBER CONCERN

Om u een optimale service te kunnen aanbieden, wisselen wij af en toe gegevens binnen het concern uit. Daarbij garanderen wij dat de geldende regelingen op het gebied van de gegevensbescherming worden nageleefd en uw persoonsgegevens te allen tijde adequaat zijn beveiligd.

Om die reden hebben wij de nodige maatregelen genomen om de naleving van de gegevensbescherming binnen het SEDUS/KLÖBER concern te waarborgen:

wij hebben met de afzonderlijke dochtermaatschappijen passende contracten gesloten die waarborgen dat persoonsgegevens die binnen het concern worden uitgewisseld, altijd beschermd blijven.

In overeenstemming met deze contracten en de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming stellen wij persoonsgegevens slechts beschikbaar aan onze productie- en verkoop-dochtermaatschappijen voor de doeleinden die zijn vermeld in deze privacyverklaring. Daarbij ondersteunen wij onze dochtermaatschappijen zowel operationeel als bij de naleving van de technische en organisatorische maatregelen, zoals wij deze ook bij het moederconcern nemen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Zo mogelijk beschermen wij uw gegevens door maatregelen als pseudonimisering of anonimisering. Als dochtermaatschappijen zich buiten de EER bevinden, stellen wij door overeenkomstige maatregelen veilig dat de aldaar verwerkte persoonsgegevens even goed beschermd zijn als binnen de EER.

 

1.6 BENT U VERPLICHT OM PERSOONSGEGEVENS AAN ONS BESCHIKBAAR TE STELLEN?

In de context van de zakelijke relatie tussen u en de firma Klöber GmbH hebben wij van u persoonsgegevens uit de volgende categorieën nodig:

- alle benodigde gegevens voor de registratie en uitvoering van een zakelijke relatie;

- gegevens die nodig zijn voor de nakoming van contractuele verplichtingen;

- gegevens die wij moeten verzamelen in het kader van onze wettelijke verplichtingen.

Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat om contracten met u aan te gaan of uit te voeren.

 

1.7 VERWIJDERTERMIJNEN

Volgens de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming slaan wij uw persoonsgegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden van de desbetreffende verwerking. Voor zover de gegevens niet meer nodig zijn voor de nakoming van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze door ons regelmatig verwijderd, tenzij de tijdelijke opslag ervan verder noodzakelijk is. Een langer durende opslag kan noodzakelijk zijn wegens de volgende redenen:

- Er moeten bewaarplichten op het gebied van handels- en belastingrecht in acht worden genomen: de termijnen voor het bewaren prioritair volgens de regelingen van het Wetboek van Koophandel en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bedragen max. 10 jaar.

- Ter verkrijging van bewijsmateriaal in geval van juridische geschillen in het kader van de wettelijke verjaringsvoorschriften: Verjaringstermijnen kunnen voor civielrechtelijke aanspraken max. 30 jaar bedragen, waarbij de zogenoemde ‘regelmatige verjaring’ na drie jaar begint.

 

1.8 UW RECHTEN

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens komen u ook bepaalde rechten toe. Nadere informatie volgt uit de desbetreffende regelingen van de algemene verordening gegevensbescherming (aldaar in de artikelen 15 tot 21).

 

1.8.1 RECHT OP INFORMATIE EN RECTIFICATIE

U hebt het recht door ons te worden geïnformeerd welke van uw persoonsgegevens wij verwerken. Indien deze informatie niet (meer) mocht kloppen, kunt u van ons de correctie van de gegevens eisen, bij onvolledige gegevens de aanvulling ervan. Voor zover wij uw gegevens beschikbaar hebben gesteld aan derden, brengen wij bij een overeenkomstige rechtspositie de desbetreffende derden op de hoogte.

 

1.8.2 RECHT OP VERWIJDERING

Onder de volgende omstandigheden kunt u de onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegevens eisen:

- Als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;

- Als u uw toestemming hebt herroepen en een andere wettelijke basis voor de gegevensverwerking ontbreekt;

- Als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking;

- Als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

- Als uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Houd er a.u.b. rekening mee dat wij vóór het verwijderen van uw gegevens moeten controleren of er geen sprake is van een legitieme reden voor een langere bewaartermijn c.q. voortgaande verwerking van uw persoonsgegevens.

 

1.8.3 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING (‘RECHT OP BLOKKERING’)

Om een van de volgende redenen kunt u van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:

- Wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, totdat wij de gelegenheid hebben om ons te overtuigen van de juistheid van de gegevens;

- Als de verwerking onrechtmatig is, maar u in plaats van de verwijdering slechts de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;

- Als wij de persoonsgegevens weliswaar niet meer voor de doeleinden van de verwerking nodig heeft, maar u deze nog nodig hebt t.b.v. de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

- Als u een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking en nog niet vaststaat of uw gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan die van ons.

 

1.8.4 RECHT VAN BEZWAAR

1.8.4.1 RECHT VAN BEZWAAR IN INDIVIDUELE GEVALLEN

Voor zover de verwerking plaatsvindt in het algemene belang of op basis van een afweging van belangen, hebt u – om redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben – het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Bij een ingediend bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw gegevens kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of omdat uw persoonsgegevens dienen voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De rechtmatigheid van het gebruik van gegevens tot aan het moment van intrekking van de toestemming wordt door het bezwaar niet aangetast.

 

1.8.4.2 BEZWAAR TEGEN RECLAME

In gevallen waarin uw persoonsgegevens worden gebruikt voor reclameactiviteiten, kunt u te allen tijde tegen deze vorm van verwerking bezwaar maken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Intrekking van de toestemming kan informeel gebeuren door een mededeling aan:

Klöber GmbH

Hauptstraße 1

D-88696 Owingen

E-mail: info@kloeber.com

Telefoon: +49 (0) 75 51 - 838-0

 

1.8.5 RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

U hebt het recht om persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt om te worden verwerkt, op aanvraag in een overdraagbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen.

 

1.8.6 RECHT VAN BEZWAAR BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT (ART. 77 AVG)

Wij proberen uw aanvragen en eisen telkens zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen om uw rechten adequaat te beschermen. Afhankelijk van het aantal aanvragen dat wij ontvangen, kan het echter voorkomen dat er max. 30 dagen voorbijgaan voordat wij u nader kunnen informeren over uw verzoek. Mocht het langer duren, dan zullen wij u op korte termijn op de hoogte stellen van de redenen van de vertraging en de verdere procedure met u bespreken.

In sommige gevallen mogen of kunnen wij u geen informatie verstrekken. Voor zover wettelijk is toegestaan, delen wij u de reden voor de weigering van de informatie mee.

Als u desondanks niet tevreden bent met onze antwoorden en reacties of van mening bent dat wij in strijd handelen met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, staat het u vrij zowel bij onze beveiligingsdeskundige als bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is:

Staatscommissaris voor de bescherming van persoonsgegevens en informatievrijheid van de deelstaat Baden-Württemberg

Königstraße 10a, 70173 Stuttgart

Postadres: Postfach 10 29, 32 70025 Stuttgart

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ 

 

2. VERSIE

Deze verklaring bescherming persoonsgegevens dateert van 24-07-2018. Geregistreerde klanten worden op de hoogte gesteld van wijzigingen in de verklaring bescherming persoonsgegevens. Eerdere versies van de verklaring bescherming persoonsgegevens zijn verkrijgbaar via de website of via onze beveiligingsdeskundige.