Inhoud

(A) Service op www.kloeber.com
(B) Onze online configurator
(C) “Mijn Concept C” 
(D) Prijzen op www.kloeber.com
(E) Onze fabrieksgarantie voor particuliere klanten
(F) Gegevensverzameling op www.kloeber.com en bescherming van persoonsgegevens 
(G) Toepasselijk recht

In hoogte verstelbare armleuning
10 cm in hoogte verstelbaar.
Designprijs van de Bondsrepubliek Duitsland
De door het Duitse ministerie van Economische Zaken en Technologie uitgeloofde designprijs is voor het eerst in 1969 uitgereikt – toen als “Goede vorm”-prijs van de Bondsrepubliek Duitsland – voor internationale topprestaties op het gebied van productdesign. Onder de naam “Designprijs van de Bondsrepubliek Duitsland” wordt de prijs sinds 2006 jaarlijks toegekend voor uitzonderlijke prestaties op het gebied van product- en communicatiedesign en aan een persoonlijkheid op designgebied.
Volgens de Martindale-methode worden een teststof en een weefsel tegen elkaar aan geschuurd. De schuurbestendigheid wordt aangegeven in toeren Martindale. Toeren Martindale (aantal schuurbewegingen) wordt beschouwd als een eenheid, zoals bijv. gram of cm. Hoe hoger het aantal toeren Martindale, hoe sterker de stof.
iF DESIGN AWARD
Het iF label geldt als wereldwijd kwaliteitskenmerk voor uitstekend design.
Lendensteun
Lendensteun, optioneel. Extra steun voor de rug ter hoogte van de lendenen.
Puntsynchroon-mechanisme
Er is voortdurend contact met de bekkenkam tijdens het bewegen. Het “Hemd uit broek”-effect wordt vermeden.
red dot design award
De red dot design award is een internationale designwedstrijd; de onderscheiding wordt jaarlijks toegekend in de categorieën productdesign en communicatiedesign.
Tussenwervelschijven
Een tussenwervelschijf is een flexibele kraakbeenverbinding tussen de wervels.
3D-arm supports
De armleggers zijn met 5 cm in diepte verstelbaar en met behulp van de gereedschaploze breedteverstelling met ca. 3 cm verstelbaar in breedte. De armlegger van zacht TPU-schuim voelt prettig aan en is huidvriendelijk.
Quality Office
De richtlijn Quality Office definieert kwaliteitsstandaards voor kantoorinrichtingen waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwste ergonomische inzichten.
Counterstoel
Counterstoelen zijn speciaal ontworpen voor gebruik aan kassa’s, loketten en recepties in de detail- en groothandel, luchthavens, informatiepunten, hotels, ziekenhuizen en banken.
Voetafdruk
In het productontwikkelingsproces worden doelstellingen voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de producten gedefinieerd en de criteria vastgelegd voor een ecologische voetafdruk als onderdeel van onze kwaliteitswaarborg. De ecologische voetafdruk omvat naast het recyclingpercentage ook de beoordeling van het energieverbruik.
Het Amerikaanse kwaliteitskenmerk LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design / Leiderschap in energie- en milieuontwerp) is het meest algemeen geaccepteerde certificaat op de internationale markt.
DLX® (duo-latex) netbespanning. Ademende 2-lagentechniek met flexibel latexweefsel voor optimale drukverdeling in zitting en rug voorkomt drukpunten en bevordert de doorbloeding.
De Nederlandse norm NPR (= Nederlandse Praktijk Richtlijn) regelt speciale afmetingen van bureaustoelen voor bijzonder grote en kleine mensen.
GS
Klöber bureaufauteuils dragen het GS-keurmerk (gekeurde veiligheid) en beantwoorden voor de volle honderd procent aan de relevante normen en richtlijnen.

(A) Diensten van de informatie- en adviesservice van de firma Klöber GmbH 
De firma

Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen
tel.: +49 (0) 75 51 - 838-0
fax: +49 (0) 75 51 - 838-142 
e-mail: info@kloeber.com

biedt op bovengenoemde internetpagina informatie en advies over de Klöber productprestaties aan. Op deze informatie- en adviesservice zijn de Klöber gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Wij behouden ons het recht voor de informatie- en adviesservice of een deel daarvan op elk gewenst moment uit te breiden, te beperken of functionaliteiten te wijzigen.
De op www.kloeber.com beschikbare gegevens zijn door ons zorgvuldig samengesteld. Ze dienen uitsluitend als informatie over onze producten en diensten en zijn vrijblijvend; in het bijzonder kunnen afbeeldingen, tekeningen, kleur-, gewichts- en maataanduidingen afwijken van de werkelijkheid. Na het vrijgeven van afzonderlijke pagina’s door de redactie kunnen zich wijzigingen voordoen bij producten en diensten, met name constructie- of vormveranderingen, afwijkingen qua kleurtoon en wijzigingen in de omvang van de levering of in de functieomvang. De afbeeldingen kunnen ook toebehoren, accessoires of overige inhoud bevatten die niet tot het standaardpakket of de functieomvang behoren. Afzonderlijke pagina’s kunnen ook inhoud bevatten die niet in alle landen beschikbaar is.

(B) Onze online configurator

 1.  Met de configurator op www.kloeber.com kunt u uw Klöber-product individueel samenstellen. Er worden via www.kloeber.com geen koopcontracten afgesloten. Uw samenstelling in het winkelmandje op www.kloeber.com vormt geen aanbod voor de afsluiting van een koopcontract, maar toont het door uzelf geconfigureerde Klöber-product met een vrijblijvende adviesprijs. Zodra u op de knop “Aanvraag verzenden” drukt, sturen wij u een e-mail met de inhoud van uw winkelmandje (PDF-bestand “Uw configuratie”). Met deze e-mail wordt geen aanbod geaccepteerd, maar slechts gedetailleerde informatie gegeven over het door u geconfigureerde Klöber-product. Mocht u belangstelling hebben voor de aankoop van een via www.kloeber.com geconfigureerd product, dan kunt u contact opnemen met onze op www.kloeber.com aangegeven vakdealers. In geval van een bestelling komt de koopovereenkomst rechtstreeks tot stand met de vakdealer en zijn de met hem of haar overeengekomen voorwaarden van toepassing.
 2. Als u uw toestemming geeft, wordt de inhoud van het winkelmandje met uw contactgegevens ook naar de door u gekozen Klöber vakdealer en rayon-verkoopleider verzonden. Zonder uw toestemming worden geen persoonlijke contactgegevens door ons opgeslagen of doorgestuurd (zie ook onder D).

(C) “Mijn Concept C”

 1. Voor wat betreft onze Concept C zitmeubelen bieden wij architecten, ingenieurs en (product-)ontwerpers op www.kloeber.com de mogelijkheid om de CAD-constructiegegevens van onze Concept C stoelen te downloaden, om vervolgens aan de hand van deze constructiecriteria een eigen vorm te ontwerpen. Wij controleren vervolgens of het idee voor onze productie-afdeling realiseerbaar is. Als het idee realiseerbaar is, ontvangt de klant op basis van de gegevens en de verstrekte informatie een vrijblijvende kostenraming en op verzoek een vrijblijvende offerte van een van onze Klöber dealers. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze service uitsluitend is bedoeld voor de genoemde selecte klantenkring.
 2. Gebruiksvoorwaarden voor de door ons beschikbaar gestelde CAD-constructiegegevens
 3. a) Alle rechten op de gegevens, inclusief de vastgelegde vormen, contouren, designs etc., berusten exclusief bij Klöber en mogen door de gebruiker uitsluitend worden gebruikt voor het ontwerp van “Mijn Concept C”-stoelen die door Klöber worden gerealiseerd. Elk ander gebruik, vermenigvuldiging of verspreiding, inclusief openbaarmaking of terbeschikkingstelling aan derden, met name voor de realisatie van een ontwerp met andere producenten, is niet toegestaan.
 4. b) Klöber is niet aansprakelijk voor de inhoudelijke juistheid, volledigheid of (technische) foutloosheid van de beschikbaar gestelde gegevens. Klöber is bovendien niet aansprakelijk voor de realiseerbaarheid van een aan ons gestuurd klantontwerp.
 5. c) Reclame-uitingen en PR-acties met stoelen/ontwerpen die zijn ontworpen met behulp van “Mijn Concept C”-gegevens, moeten voorafgaand schriftelijk worden goedgekeurd door Klöber.

(D) Prijzen op www.kloeber.com

 1. De op www.kloeber.com aangegeven prijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Ze vormen alleen een vrijblijvende adviesprijs van de firma Klöber GmbH. Onze vakdealers zijn niet gebonden aan de aangegeven prijzen. Alleen de door u gekozen Klöber-vakdealer kan u een concreet aanbod met bindende prijzen doen.
 2. Op www.kloeber.com aangegeven online kortingen gelden als korting in geval van een online configuratie (d.w.z. het opzetten van een productconfiguratie op www.kloeber.com, zie onder B); de korting wordt verleend bij aankoop van het betreffende product bij een van onze deelnemende vakdealers. Desgewenst sturen wij u informatie toe over de deelnemende vakdealers. De korting geldt alleen in de aangegeven actieperiode en uitsluitend in combinatie met het PDF-bestand “Uw configuratie” (zie onder B)  en het hierop afgedrukt unieke configuratienummer. Het PDF-bestand geldt in digitale of geprinte vorm. De online korting heeft betrekking op de op www.kloeber.com genoemde eindprijzen (incl. de aangegeven BTW). Online kortingen gelden uitsluitend voor de consument, niet voor onze vakdealers.
 3. De op www.kloeber.com aangegeven prijzen gelden af fabriek. De prijzen voor levering, eventuele inklaring, distributie en verplaatsen op de gebruikslocatie moeten worden afgesproken met de door u geselecteerde Klöber vakdealer.
 4. De prijzen van het land waarin de bestelling bij de deelnemende Klöber vakdealer wordt gedaan, zijn van toepassing.

(E)  Fabrieksgarantie voor particuliere klanten

 1. Wij geven de consument een fabrieksgarantie voor een garantieperiode van 5 jaar vanaf de levering van de producten aan de consument, bij onze 24-uurs-stoelen (Duera24 en Itera24) 2 jaar vanaf de levering.
 2. De fabrieksgarantie omvat alle afwijkingen van de kwaliteit van een product, waarvan de oorzaak is terug te voeren op het materiaal, de afwerking of de constructie, voor zover er geen sprake is van een uitzondering volgens punt C.3. Tijdens de garantieperiode zullen wij naar onze keuze het manco door reparatie verhelpen of een nieuw product leveren. Wij nemen daarbij de voorkomende materiaal-, transport-, vracht-, loon- en reiskosten voor onze rekening. Wij aanvaarden geen verdergaande aansprakelijkheid in het kader van de garantie.
 3. De garantie geldt niet:
  a) bij een gebruik van de producten – met uitzondering van onze 24-uurs stoelen – gedurende meer dan 220 dagen per jaar of meer dan 8 uur per dag, of door personen met een lichaamsgewicht van meer dan 125 kg. Bij onze 24-uurs stoelen geldt de garantie niet bij gebruik door personen met een lichaamsgewicht van meer dan 150 kg.
  b) als er geen sprake is van een gebrek, zoals bijv.: bij het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, bij schade als gevolg van natuurlijke slijtage van slijtonderdelen (bijv. bekledingmaterialen, wielen, armsteunen, glijders), bij schade door klimatologische omstandigheden (bijv. hoge luchtvochtigheid) of van externe invloeden (bijv. natte ondergronden), bij schade door ondeskundige ingrepen of ondeskundig onderhoud door personen die niet door ons zijn gemachtigd, of voor door de klant ingezonden en door ons verwerkte materialen (bijv. bekledingmaterialen).
  c) In geval van reclamatie kan de consument ofwel rechtstreeks contact opnemen met de firma Klöber GmbH, ofwel met de Klöber vakdealer waar hij het product heeft gekocht. Deze zal de garantieaanvraag aannemen en tevens met ons afspraken maken over de verdere procedure.

(F) Het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke informatie van onze klanten 
Zie Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens

(G) Toepasselijk recht 
Het Duitse recht is van toepassing.